۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
English
صفحه اصلی
كشاورزي شهرستان
 

مساحت :        5283    كيلومتر مربع                                            ارتفاع از سطح دريا : 1275 متر

تقسيمات :

آبادي داراي سكنه :          55

تعدادآبادي:          445

تعداد دهستان :       3

تعداد بخش :        1

تعداد شهر :          2

جمعيت :                                                                                                                                                                                                  و احد/ نفر

تعداد بهره بردار :     7281

شهري: 29950

عشاير :    3000

روستايي 7073

جمع كل :   40023

وضعيت منابع آبي:

حداقل درجه حرارت :     21-

حداكثر درجه حرارت :      45+

اقليم شهرستان :   خشك

تعداد قنات(رشته) : 330

تعدادچشمه(دهنه):   61

تعداد رودخانه دائمي :     ــ

ميزان بارش سالانه ( م م ) :            148

ميزان آب مصرفي بخش كشاورزي (m3 m 115.64

استخر ذخيره آب :   300مورد

تعداد چاه عميق و نيمه عميق (حلقه) :206

وضعيت منابع طبيعي و اراضي كشاورزي:                                                                                                                                      و احد : هكتار

وسعت كوير: 33233

وسعت جنگل و بيابان:     21951

وسعت مراتع:   321535

سطح زير كشت

باغات ديم: 250

 

سطح زير كشت باغات آبي : 7595.5

سطح زير كشت

زراعت ديم : 1679

سطح زير كشت       زراعي آبي: 9923

اراضي قابل كشت :     40773

وضعيت دام و طيور و واحدهاي دامي:

كندوي زنبور عسل(كلني) :

2050

واحد دامي صنعتي :    135

واحد دامي شهرستان 303713

طيور(قطعه):

691950

دام سنگين(راس) :

9359

دام سبك(راس):

333168

وضعيت شيلات و آبزيان:                                                                                                                                     واحد : هكتار / متر مربع / تن

توليد كل:    63.6 تن

ميزان توليد:

سرد آبي 38.4

ميزان توليد:

گرم آبي 25.2

ماهيان سرد آبي: 80000 (قطعه)

ماهيان گرمابي:

70000 (قطعه)

تعداد مزرعه پرورش ماهي     60

ميزان كل توليد شهرستان:                                                                                                                                           واحد : تن

جمع كل توليدات:77470

محصولات دامي: 14160.1

محصولات باغي: 45463

محصولات زراعي: 52904.6

محصولات شاخص: (مثال : محصولات زراعي ، باغي ، محصولات جاليزي ، دامي ، آبزي و . . . )                                                          واحد : تن

نام محصول :

گندم

انار

زعفران

تخم مرغ

گوشت سفيد

گوشت قرمز

شير

توليد: به تن

1460

31755

9

912

2880

2086

12000

مكانيزاسيون :                                                                                                                                                                                : دستگاه

اسب بخار كل: 15238

بذركار: 4

ديسك :    24

گاو آهن: 628

كمباين : 3

تراكتور: 331

ضريب مكانيزاسيون: .7.

جمع: 1439

ساير: 237

خرمن كوب : 98

دروگر:     16

سمپاش:   98

وضعيت صنايع تبديلي و تكميلي:                                                                                                                                   و احد : فقره / ناحيه

شهرك صنعتي : يك

پروانه بهره برداري : 10

جواز تاسيس: 33

كارت شناسايي :

تعداد تعاونيها و تشكلها :   17                     

تعداد گلخانه:   50        

شركت تعاوني توليد روستايي:            3                   

نظام صنفي : 1

تعداد مراكز خدمات كشاورزي:    يك                                                               

مركز: ترويج جهاد كشاورزي باغستان وبرون

تاریخ به روز رسانی: 1394/08/04
تعداد بازدید: 8614
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal