۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
English
صفحه اصلی
1396/03/28 بررسي مشكل مراتع روستاي سرند با شهر اسلاميه
بررسي مشكل مراتع روستاي سرند با شهر اسلاميه

مقرر شد شارژ يكساله چاه موتورهاي كشاورزي شهرستان مانند شهرستان سرايان از طريق مديريت محترم امور آب شهرستان پيگيري و اعلام نتيجه گردد

 مقرر گرديد نمايندگي محترم امور صنفي كشاورزان جلسه اي با حضور مديران عامل  چاه هاي كشاورزي سرند در خصوص اطلاع رساني از نحوه فعاليت امور صنفي برگزار نمايد.