۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
English
صفحه اصلی
1396/07/18 سهيل در اياب و ذهاب دانش آموزان روستاهاي كجه،چاهنو،ابراهيم آباد و طاهرآباد به شهر فردوس
سهيل در اياب و ذهاب دانش آموزان روستاهاي كجه،چاهنو،ابراهيم آباد و طاهرآباد به شهر فردوس
تسهيل در اياب و ذهاب دانش آموزان روستاهاي كجه،چاهنو،ابراهيم آباد و طاهرآباد به شهر فردوس با حضور معاونت محترم برنامه ريزي و عمراني فرمانداري، بخشدار اسلاميهف معاونت آموزش و پرورش و دهياران و شوراهاي روستاها در اين جلسه ابتدا آقاي شباني بخشدار اسلاميه ضمن خوش آمد گويي و تبريك 15 مهرروز ملي روستا به روستائيان و حاضرين ، هدف از برگزاري جلسه  را  تسهيل در اياب و ذهاب دانش آموزان از روستا به شهرستان     عنوان نمودند و با توجه به گلايه مردم روستا از نحوه سرويس دهي    از حاضرين بويژه آموزش و پرورش در جلسه خواستار همكاري لازم در اين خصوص شدند. در ادامه جناب آقاي رئيسي معاونت محترم برنامه ريزي و عمراني فرمانداري  ضمن تشكر از بخشدار محترم و حاضرين اظهار نمودند: باتوجه به كمبود اعتبارات و سرانه مدارس اين امر بدون همكاري والدين روستا ميسر نخواهد بود.
ايشان در پايان  هر يك از حاضرين نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند.