۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
English
صفحه اصلی
1396/07/20 جليل از اعضاي شوراي اسلامي و دهياران روستاهاي فردوس در همايش روزملي روستا و عشاير با حضور فرماندار، بخشدار، رياست شوراي اسلامي و فرماندهي كلانتري باغشهر اسلاميه
جليل از اعضاي شوراي اسلامي و دهياران روستاهاي فردوس در همايش روزملي روستا و عشاير با حضور فرماندار، بخشدار، رياست شوراي اسلامي و فرماندهي كلانتري باغشهر اسلاميه