۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
English
صفحه اصلی
1396/08/06 بررسي اصلاح نژاد دام سبك
بررسي اصلاح نژاد دام سبك
در اين جلسه ابتدا آقاي شباني بخشدار اسلاميه ضمن خوش آمد گويي به حاضرين ، هدف از برگزاري جلسه را بررسي اصلاح نژاد دام سبك عنوان نمودند كه با توجه به خشكسالي هاي اخير شهرستان و كمبود آب كشاورزي و روي آوردن روستائيان به دامداري بايد سياست هاي اتخاذ گردد تا بتوان با افزايش بهره وري دام منطقه در بهبود هرچه بيشتر وضعيت اقتصادي و معيشت دامداران گام هاي موثر و مفيدي برداشته شود. و    از حاضرين در جلسه خواستار همكاري لازم در اين خصوص شدند. در ادامه هر يك از حاضرين نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند
 
تعداد بازدید: 8
امتیازدهی