۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
English
صفحه اصلی
1396/09/21 دهگردشي روستاي بيدسكان
دهگردشي روستاي بيدسكان

فرماندار محترم طي سخناني اين روستا را يكي از نقاط هدف گردشگري شهرستان برشمرد و افزود: بايد با عملي كردن راهكارهاي مناسب در جهت برگشت روستائيان گذشته جمعيت را مجدد به روستاها برگرداند .

همچنين مديريت قوي را در شرايط سخت ارزشمند عنوان نمود و ادامه داد : در شرايط فعلي كه خشكسالي باعث ركود در بحث كشاورزي شده است ميتوان با استفاده از ظريفيت هاي گردشگري بخصوص در روستاها رونق اقتصادي را زنده كرد .

در ادامه مهندس شباني بخشدار اسلاميه طي سخناني مبني بر مشكلات روستاي بيدسكان گفت : اين روستا به عنوان روستاي هدف گردشگري معرفي شده است كه از قدمت بالايي برخوردار است .

وي مشكلات روستا را در روشنايي معابر و روشنايي ورودي روستا ، مسقف شدن گلزار شهدا ، اجراي كامل طرح هادي ، لايروبي قنوات روستا ، بهسازي و مرمت قلعه تاريخي و بوم‌گردي بيدسكان و همچنين مشكل مهم آبرساني در روستاي بيدسكان را از مهمترين مشكلات عنوان نمود .

شايان ذكر است كه مديران تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان نيز ضمن پاسخگويي به مسائل روستاي بيدسكان قول مساعدت در رفع مشكلات آنها دادند .