۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
English
صفحه اصلی
1397/05/10 با حضور مشاور استاندار محترم خراسان جنوبي و فرماندار شهرستان فردوس
با حضور مشاور استاندار محترم خراسان جنوبي و فرماندار شهرستان فردوس
جلسه بررسي مشكلات حوزه منابع آب و ارائه راهكارهاي عملياتي مقابله با خشكسالي با حضور مشاور محترم استاندار خراسان جنوبي ، فرماندار شهرستان فردوس ، مديرعامل آب منطقه اي خراسان جنوبي ، كارشناسان حوزه آب وزارت نيرو ، معاونين برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداران سه شهرستان فردوس ، بشرويه و سرايان و بخشداران سه شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداري فردوس برگزار گرديد .

معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور عمراني در اين جلسه گفت :به دليل افزايش برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني، شاهد مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري هستيم كه با پيگيري هاي انجام شده از سوي جناب آقاي دكتر ميبدي مديركل محترم نظام هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا وزارت نيرو، كارشناسان محترم اداره كل مذكور جهت بررسي مشكلات و ارائه راهكارهاي عملياتي به فردوس سفر كرده اند، تا از نزديك، مشكلات شهرستان هاي فردوس، سرايان و بشرويه را بررسي نمايند.

در ادامه فرماندار شهرستان فردوس اظهار داشت: دولت تدبير و اميد با وجود همه مشكلات اقتصادي كه با آن مواجه هستيم موضوع آب را سرلوحه كار خود قرار داده و مديريت منابع آب در اين دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مهندس ابراهيمي افزود: نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه هاي كشاورزي در مديريت منابع آب بسيار موثر بوده و با توجه به اينكه 95 درصد آب در بخش كشاورزي و تنها 5 درصد در بخش خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد بايد براي مصرف بهينه آب در بخش كشاورزي راهكارهايي ارائه شود.

در ادامه مديرعامل شركت آب منطقه اي، اظهار داشت : خراسان جنوبي سومين استان ركورددار كشور در اجراي آبياري تحت فشار است اما بازهم متاسفانه در سه دهه گذشته ما همواره مازاد برداشت آب داشته و با 3/5 ميليارد مترمكعب كسري مخزن انباشته مواجه بوده ايم.

مهندس امامي: تصريح كرد، اگرچه در بهبود بهره وري آب عقب ماندگي تاريخي داشته ايم ولي طي دو سه سال گذشته حركت‌هاي خوبي انجام شده و محدوديت منابع آبي سبب شده كه كشاورزان به سمت اجراي آبياري هاي نوين حركت كنند.

در ادامه مهندس رحيمي رئيس اداره منابع آب شهرستان هاي فردوس و بشرويه و مهندس حجتي رئيس اداره منابع آب سرايان، گزارش مفصلي از وضعيت منابع آبي شهرستان هاي فردوس، بشرويه و سرايان ارائه نمودند.

مهندس حب وطن كارشناس وزارت نيرو اظهار داشت: كه با بحث هاي مطرح شده مشخص است كه همه حاضرين به مشكلات حوزه منابع آب اشراف دارند.

وي در ادامه افزود: كه حل مشكلات آب بدون مشاركت موثر مردم امكان پذير نيست، همانطور كه در گذشته تصميمات بسيار زيادي به صورت بالا به پايين گرفته شده است كه تقريبا در تمام موارد با شكست روبرو شده ايم.

 مهندس حب وطن در ادامه افزود: مشكل اصلي متوجه بخش دولتي بوده كه با صدور مجوزهاي زياد سبب برداشت هاي بي رويه در دشت ها شده است.

 ايشان در ادامه اظهار داشتند كه با جلسات متعددي كه به صورت مشترك بين وزرات نيرو و وزارت جهاد كشاورزي برگزار شده است به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد حتما نظرات بهره برداران نهايي در تصميم گيري ها اعمال شود چراكه در صرفا در اين صورت است كه كشاورزان به طرح حس تعلق خواهند داشت و همكاري لازم را در اين زمينه معمول خواهند داشت.

در ادامه جلسه مهندس مرادي معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرماندار شهرستان سرايان، گفت: كه متاسفانه در سال هاي گذشته در زمينه مديريت منابع اب كارهاي شايسته اي انجام نشده است و صرفا با كاهش سطح مصرفي آب كشاورزان، باعث كاهش سطح درآمد خانوارها شده ايم و در حال حاضر بيشتر كشاورزان صرفا امكان كشت يك نوع محصول را دارند.

وي در ادامه افزود: متاسفانه علي رغم اينكه تنها راه خروج از شرايط فعلي، صنعتي شدن است، بازهم مشكلات بسيار زيادي پيش روي سرمايه گذاران مي باشد كه بايد تسهيل شود.

در ادامه جلسه مهندس شفيعي معاون فرماندار شهرستان بشرويه تصريح نمود : بيشترين ميزان آب در حوزه كشاورزي مصرف مي شود و علي رغم اينكه رقم هاي اعلامي در خصوص ميزان راندمان بخش كشاورزي درست نبوده و راندمان حوزه كشاورزي ما بيش از 40 درصد است، اما بازهم از برنامه عقب هستيم و مي بايست حداقل بهره وري در بخش كشاورزي را به 60 درصد برسانيم. 

وي در ادامه افزود : امروزه اهميت موضوع آب بر كسي پوشيده نيست و در تمامي قوانين كشور مديريت مصرف آب در اولويت است، اما متاسفانه علي رغم وجود قوانين مناسب، اعتبار مكفي در اين حوزه تزريق نشده و پروژه هاي عملياتي به دليل كمبود اعتبارات به درستي اجرايي نمي شود.

مهندس شفيعي در ادامه گفت :كه فرمانداري شهرستان بشرويه در صورتي كه حقوق كشاورزان رعايت شود آمادگي همكاري در اجراي هرگونه طرح بهينه سازي مصرف آب را دارد و اظهار داشتند با توجه به اينكه 35 درصد اشتغال كشور وابسته به بخش كشاورزي است بايد حتما نظرات بهره برداران نهايي اعمال شود.

سپس مهندس جباري كارشناس محترم وزارت نيرو، اظهار در اين جلسه گفت : متاسفانه در گذشته برنامه هاي بسيار زيادي به منظور مديريت مصرف آب توسط بخش دولتي به صورت از بالا به پايين ارائه، تامين اعتبار و اجرايي شده است كه وضعيت موجود ما اثرات عدم توجه به نظرات بهره برداران نهايي و كشاورزان در طراحي اين طرح ها بوده است.

وي در ادامه افزود: ايجاد فضاي مناسب جهت ورود كشاورزان در فرآيند تصميم سازي امري اجتناب ناپذير است كه بدين منظور طرح مديريت مشاركتي آب حدودا از دو سال پيش در ادبيات كشور وارد شده است و از طريق وزارتخانه هاي جهاد و نيرو به جد در حال پيگيري است.

ايشان در ادامه اظهار داشت: كه شيوه نامه هايي آماده شده است كه بايد در چارچوب آن پروژه هاي تعريف شود تا بتوان مشكلات را به صورت كمي ارائه و بررسي نمود.

سپس  مهندس غلامي مدير محترم آب و خاك اداره كل جهاد كشاورزي، گزارش كاملي در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه جهاد كشاورزي بيان نمود و افزود: به دليل محدوديت بسيار زيادي كه در منابع موجود آب داريم بايد حتما خريد چاه هاي كم بازده و پلمپ چاه هاي غير مجاز در دستور كار قرار گيرد.

در ادامه جلسه مشاور محترم استاندار، اظهار داشت: به نيابت از استاندار محترم در جلسه شركت كرده اند و مطالب ارائه شده درد دل كشاورزان است و بايد به منظور پيش برد اهداف، نگاه دستگاه هاي دولتي تلفيقي از علم، تجربه و ... باشد و نبايد صرفا به تصميم گيري هاي بالا به پايين اكتفا كنيم.

دكتر رجبي در ادامه افزود: ما در وضعيت اقليمي خاصي قرار داريم كه از منظر پدافند غيرعامل دستكاري انسان ما را به اين سمت برده است و متاسفانه از سال 1335 به بعد كشور ما در حوزه منابع آب مورد تحديد دشمنان قرار گرفته است كه تاسيس كارخانجات قند و به دنبال آن مزارع چغندر قند و كاشت ساير محصولات آب بر، نشان از آن دارد.

وي در ادامه تصريح نمود : بر اساس مطالعات، ما هر ساله با افزايش تابش و تبخير روبرو هستيم كه بايد از هم اكنون با همكاري دانشگاه ها، كشاورزان، NGO ها و دستگاه هاي دولتي تصميم سازي كنيم و قبل از بحراني تر شدن وضعيت، به يك طرح ايده آل و موثر برسيم.

ايشان در ادامه افزودند : طرح انتقال آب كه پس از بررسي موضوعات اقتصادي و تبعات اجتماعي آن شايد در آينده انجام شود، صرفا به عنوان يك سيستم پشتيبان بايد در نظر گرفته شده و در هر صورت بايد مديريت بهره وري آب در سطح كشور اعمال شود و نبايد وابستگي ايجاد كند.

در ادامه جلسه مديران محترم جهاد كشاورزي سه شهرستان به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند كه پس از بحث و تبادل نظر، جلسه با مصوبات زير به اتمام رسيد.

 

پيشنهادات جلسه:

 

مصوبات جلسه:

ü     مقرر شد بخشداري ها نسبت به برگزاري جلسه هم انديشي با حضور متخصصين حوزه كشاورزي، منابع آب، NGO ها و ...، جهت بررسي شرايط و ارائه راهكارهاي عملياتي به منظور برون رفت از شرايط كنوني، حداكثر ظرف مدت يك ماه اقدام و گزارش نهايي آن را جهت جمع بندي و ارائه به شوراي استاني، به فرمانداري ارجاع نمايند.

ü     مقرر شد طرح مطالعاتي و ارزيابي سريع شامل وضعيت كنوني، چالش ها، مشاغل غيرسودمند آب بر و راهكارهاي عملياتي در هر شهرستان حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه و جهت جمع بندي و بررسي به شوراي حفاظت از منابع آب استان ارسال شود.

ü     مقرر شد كارشناسان محترم وزارت نيرو، نسبت به ارسال شيوه نامه طرح مديريت مشاركتي را به فرمانداري هاي فردوس، سرايان و بشرويه ارسال نمايند و فرمانداري هاي مذكور با بررسي دقيق آن، نسبت به اعلام نظر در خصوص طرح اقدام نمايند.

ü     مقرر شد دشت ممنوعه براي اجراي پايلوت طرح مديريت مشاركتي توسط سه فرمانداري انتخاب شود.

 
 
 
تعداد بازدید: 67
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal