۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند
English
صفحه اصلی
1397/10/22 با حضور معاون سياسي،اجتماعي و امنيتي فرمانداري و ائمه جمعه فردوس و اسلاميه صورت پذيرفت:
با حضور معاون سياسي،اجتماعي و امنيتي فرمانداري و ائمه جمعه فردوس و اسلاميه صورت پذيرفت: