۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
English
صفحه اصلی
1397/11/06 جلسه هم انديشي فرماندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر فردوس با جمعي از نخبگان فردوسي مقيم مشهد
جلسه هم انديشي فرماندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر فردوس با جمعي از نخبگان فردوسي مقيم مشهد