۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
English
صفحه اصلی
1398/04/20 بازديد اعضا كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي از مراكز آموزش عالي فردوس
بازديد اعضا كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي از مراكز آموزش عالي فردوس
اعضاءكميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي  ومعاونين و نمايندگان دولت در وزارت خانه هاي متبوع از دانشگاه هاي هاي فرهنگيان، پيام نور، دانشكده فني ومهندسي ،پيراپزشكي و آيت الله خامنه اي بازديدكردند.
در اين ديدار كه نماينده مردم فردوس در مجلس شوراي اسلامي، معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي فرمانداري ، روسا و تعدادي از اساتيد مراكز آموزش عالي شهرستان حضور داشتند مشكلات دانشگاه ها بررسي گرديد و مقرر گرديد در جلسه جمع بندي كه در مركز استان برگزار مي گردد موارد مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گردد.