۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
English
صفحه اصلی
1398/06/22 با حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي فرمانداري برگزار گرديد
با حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي فرمانداري برگزار گرديد
جلسه كميسيون دانشجويي به رياست معاون سياسي امنيتي و اجتماعي فرمانداري و حضور ساير اعضا در محل فرمانداري برگزار گرديد .