۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
English
صفحه اصلی
1398/07/07 برنامه ميداني صبح اميد
برنامه ميداني صبح اميد
جلسه برنامه ريزي و هماهنگي اجراي ميداني صبح اميد با همكاري دستگاه هاي اجرايي شهرستان و گردان امام حسين(ع) و با حضور معاون سياسي اجتماعي و امنيتي فرماندار برگزار گرديد .