۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
English
صفحه اصلی
1398/10/22 پيرو حضور پروفسور صنعتي و دكتر بابا محمدي در شهرستان
پيرو حضور پروفسور صنعتي و دكتر بابا محمدي در شهرستان
پيرو حضور آقاي پروفسور صنعتي و دكتر بابامحمدي؛مشاورين محترم ژنتيك تهران در شهرستان،جلسه پيگيري مصوبات ، تصميم‌گيري و بررسي راهكارهاي موجود جهت كمك به افراد نيازمند به انجام آزمايشات ژنتيكي با حضور معاون سياسي اجتماعي و امنيتي فرماندار برگزار گرديد.