۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
English
صفحه اصلی
سند توسعه فردوس
قابليت‌ها و محدوديت‌هاي توسعه شهرستان
قابليت‌ها
1- وجود مناطق نمونه گردشگري مصوب سفر دوم رياست محترم جمهوري مانند شهر تون ، باغستان ، آبگرم معدني فردوس و ساير جاذبه هاي متنوع گردشگري ، تاريخي و تفرجگاهي .
2- برخورداري از قديمي ترين و غني ترين آثار و بافت هاي تاريخي در سطح استان .
3- بهره مندي از صنايع دستي خاص در منطقه به خصوص در سطح روستاها مانند فرش ، گبه ، گليم ، برك ، پلاس ، سفال و معرق كاري .
4- برخورداري از توانائي ممتاز در توليد محصولات باغي و زراعي صادراتي با كيفيت بسيار بالا از جمله انار ، زعفران ، پسته ، زيره و گياهان داروئي از جمله گلپوره ، بومادران ، آويشن ، كتيرا و زيره سياه .
5- وجود شهرك صنعتي و مجتمع هاي دامپروري و گلخانه اي با امكانات زيربنائي مناسب .
6- امكان بهره گيري از انرژي هاي تجديد شونده مانند انرژي هاي بادي ، خورشيدي ، زمين گرمائي و 000 .
7- وجود رشته كوه سياه كوهي در شمال شرق شهرستان به عنوان پتانسيل مهم طبيعي و زيست محيطي و آبخيزداري .
8- وجود منطقه نمونه فسيلي حسن آباد به عنوان پتانسيل علمي پژوهشي .
9- موقعيت خاص جغرافيائي شهرستان فردوس به لحاظ قرار گرفتن در عمق استراتژيك استان .
10- وجود بسترهاي مناسب جهت سرمايه گذاري از قبيل استقرار در محور ارتباطي و ترانزيتي مبادلات كالا ، وجود شبكه گاز و بخشودگي ده ساله مالياتي.
11- وجود مراكز آموزش عالي ، حوزه هاي علميه و برخورداري از نيروهاي انساني متخصص
12-وجود زيرساخت هاي مخابراتي از قبيل مثلث فيبر نوري و 000 .
13- محوريت شهرستان فردوس نسبت به شهرستان هاي مجاور در ارائه خدمات در حوزه هاي بهداشتي ، اقتصادي ، اداري ، دانشگاهي و 0000
14- برخورداري از فرهنگ غني مذهبي و ولائي ، يكپارچگي وانسجام اجتماعي وفرهنگي وقابليت هاي هنري برجسته و ممتاز
15- وجود مناطق طبيعي با تنوع زيستي جانوري و گياهي .

محدوديت‌ها
1- مجاورت كوير و كانون هاي بحران فرسايش بادي درشهرستان ، داشتن آب و هوائي خشك با خشكسالي و سرمازدگي پياپي در شهرستان
2- محدوديت شديد منابع آبي ، افت شديد آبهاي زيرزميني و گسترش شوري آب و خاك و نيز گسترش آفات ثانويه نظير كرم سرشاخه خوار ، كرم خراط و 0000
3- زلزله خيز بودن منطقه ووجود بافت فرسوده شهري و روستائي
4- گستردگي حوزه عملكرد نماينده مجلس در سطح دو استان
5- ضعف بنيه مالي ، پائين بودن سطح سواد و مهارت و بالابودن ميانگين سني بهره برداران كشاورزي
6- مهاجرت چشمگير روستائيان به شهر به دليل نبود زمينه هاي اشتغال و درآمد
7- دوربودن شهرستان از مركز استان
8- سنتي بودن كشاورزي و نظام بهره برداري خرده مالكي و عدم استفاده بهينه از منابع آب و خاك
9- ناشناخته بودن جاذبه هاي تاريخي ، طبيعي و گردشگري و عدم توجه مناسب به آثار و ابنيه تاريخي و مخروبه شدن اكثر آنها
10- فقدان امكانات و تاسيسات اقامتي و رفاهي لازم براي جذب و جلب گردشگران
11- ناكافي بودن جاذبه هاي لازم براي نگهداشت نيروي انساني ماهر ومتخصص
12- ضعف عوامل توليد ونهادهاي پشتيباني كننده و مؤسسات خصوصي ارائه كننده خدمات مشاوره اي فني‌، مديريت و ...
13- كمبود شديد فضاهاي تحقيقاتي ، پژوهشي و فرهنگي
14- فرسوده بودن فضاهاي اداري ، ورزشي و تاسيسات زيربنائي شهرستان ازقبيل راه شبكه هاي آبرساني ، برق و 000
15- عدم برخورداري از شبكه ريلي با توجه به ميزان بارقابل حمل ونقل در حوزه هاي كشاورزي ، صنعت و معدن
16- نداشتن بخش مستقل در شهرستان
17- عدم ارتقاء نمايندگي هاي سطح شهرستان به اداره
18- عدم برخورداري شهرستان از صنايع بزرگ مادر تخصصي و پيشرفته
19- بيكاري مفرط درسطح شهرستان و پائين آمدن آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق

اهداف بلند مدت توسعه شهرستان
1- رفع محروميت ، افزايش سطح رفاه ، آسايش و امنيت شهروندان.
2- تقويت بنيانهاي اقتصادي شهرستان و افزايش برخورداري از امكانات عمومي و بهداشتي.
3- توسعه ي كمي و كيفي و ارتقاء بهره وري در فعاليتهاي كشاورزي و دامداري و جذب نيروهاي جوان و متخصص در اين بخش .
4- ارتقاء سهم صنعت و معدن در روند توسعه.
5- ايجاد ، توسعه و تقويت امكانات زيربنائي شهرستان در زمينه هاي حمل ونقل ريلي ، زميني، هوايي و توسعه ي گردشگري.
6- توسعه ي صنعت گردشگري و فراهم كردن بستر و زير ساختهاي لازم در اين بخش به منظور تبديل شهرستان به قطب گردشگري.
7- تامين منابع مالي ، جلب جريان سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در راستاي توسعه ي صنعت و معدن.
8- ساماندهي نظام اداري شهرستان و فراهم كردن زمينه تحقق دولت الكترونيك.
9- بهره برداري و توسعه ي پايدار محيط زيست و منابع آب و خاك و ارتقا بهره وري در بحث انرژي.
10- توسعه ي سرمايه انساني و گسترش مشاركت مردم در فعاليتهاي آموزشي و ورزشي، بهداشتي ، درماني ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي.
11- گسترش كمي و كيفي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي ، اعتلاي معرفت ديني ، ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي شهرستان.
12- توسعه ي نقش و جايگاه زنان و جوانان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري.
13- بسترسازي جهت ماندگاري روستاييان در روستاها و جلوگيري از مهاجرت به شهرها.
14- ارتقا سطح كيفي تعليم و تربيت در مدارس و استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي و تربيتي در مدارس.

راهبردها و سياست‌هاي توسعه شهرستان
1- حفظ ، بازسازي و مديريت بهينه زيست بوم هاي طبيعي شهرستان.
2- افزايش منابع مالي و سرمايه گذاري شهرستان، جلب مشاركت بخش غيردولتي.
3- مقابله با بهره برداريهاي غير اصولي ، توجه جدي به مديريت كارا و استفاده بهينه از تكنولوژي در بخش كشاورزي.
4- افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي ، دامي و اصلاح نظام بهره برداري.
5- تقويت ، بهسازي و ساماندهي شبكه هاي زير بنائي شهري و روستايي.
6- گسترش زيرساخت ها و تاسيسات و امكانات گردشگري در عرصه هاي طبيعي ، تاريخي و ميراث فرهنگي ، شناسائي ومعرفي اين آثار .
7- ايجاد زمينه هاي انگيزشي مناسب براي كاهش روند مهاجرت نيروي متخصص و جذب نيروهاي انساني كار آمد.
8- توسعه ي فضاها و امكانات فرهنگي،آموزشي ، هنري ، تفريحي ، ورزشي ، مشاوره اي و بهداشتي و درماني.
9- ارتقاء و توسعه ي مراكز آموزش عالي و پژوهشگري و مراكز تحقيقاتي از جمله پژوهشكده فرآوري محصولات كشاورزي و داروئي.
10- تقويت فرهنگ مشاركت جوئي اجتماعي و گسترش ارتباطات فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي.
11- ساماندهي جامعه عشاير شهرستان.
12- توسعه صنعت طبيعت گردي و توجه ويژه به زيست بوم ها و زيست گاه ها.
13- توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با هدف تكميل چرخه توليد و افزايش ارزش افزوده.
14- حمايت از فن آوري هاي نوين و اعمال تدابيري به منظور صرفه جوئي در مصرف آب شهري.
15- حفظ كاربري اراضي، جلوگيري از بيابان زايي و توسعه فعاليت‌هاي آبخيزداري، آبخوانداري و مرتعداري و بيابانزدايي
16- توجه ويژه به ساماندهي و توسعه صنايع دستي و توسعه ي صنايع كوچك ، زود بازده و اشتغال خانگي با تاكيد بر جنبه‌هاي هنري و صادراتي.
17- زمينه سازي جهت سرمايه گذاري در بخشهاي صنعت و معدن با عنايت به مزيتهاي نسبي شهرستان.
18- بسترسازي لازم در سطح شهرستان جهت اجراي استاني پدافند غيرعامل
19- زمينه سازي جهت تحكيم بنيان خانواده و ارتباطات اجتماعي
20- احياي آداب و رسوم و پيشينه فرهنگي مذهبي شهر تاريخي تون.
21- حمايت از اجراي پروژه هاي آبخيزداري ، مرتعداري، آبخوان داري، ساماندهي اراضي ، مرمت قنوات ، آبياري تحت فشار و جلوگيري از هرز آبهاي سطحي ، انتقال آب و استفاده مناسب از آبهاي نامتعارف ( آبهاي شور ولب شور) و فاضلاب شهري.حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي شهرستان مانند انار ، پسته ، زعفران ، بادام ، آويشن ، زيره و فراورده هاي دامي.
22- بهره مندي بيشتر شهرستان از امكانات درماني و امدادي بخصوص فرودگاه امداد و نجات ، پايگاه امن ، پايگاه امداد جاده اي و كلينيك هاي تخصصي پيشرفته.
23- حمايت از افزايش ضريب تعرفه ترجيحي K در بخش درمان به منظور تسهيل در جذب متخصص.
24- فراهم كردن زيرساختهاي لازم جهت جذب گردشگران و حمايت از سرمايه گذاري در اين بخش.
25- حمايت از احداث مجتمع هاي رفاهي و تيرپارك ها در محورهاي ارتباطي شهرستان.
26- گسترش كمي و كيفي نهادهاي مردمي براي نهادينه كردن مشاركت هاي اجتماعي در حوزه هاي فرهنگي،درماني،ورزشي و آموزشي.
27- انجام مطالعات ، شناسائي ذخاير معدني و حمايت از بهره برداران بخش معدن.
28- استقرارنمايندگي برخي از واحدهاي اداري در شهر اسلاميه و تبديل نمايندگي هاي موجود در شهر فردوس به ادارات مستقل.
29- توجه به زيست بومها و زيست گاههاي تحت حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي ، تجهيز امكانات پست هاي محيط باني و قرق باني و تهيه شناسنامه براي مناطق تحت حفاظت و افزايش آگاهي هاي زيست محيطي .
30- ارتقاء كيفي و تقويت زيرساختهاي رفاهي و خدماتي در كانونهاي زيست و فعاليت شهري و روستائي.
31- توانمند سازي اقتصاد روستائي از طريق اصلاح شيوه هاي توليدي در بخش كشاورزي ، توسعه ي صنايع وابسته به كشاورزي ، دامي و گردشگري .
32- ايجاد حريم سبز حفاظتي در اطراف شهرها ، مراكز فعاليت ، تاسيسات ، تجهيزات و بازيافت زباله.
33- ايجاد تشكلهاي صنعتي و صادراتي و خريد تضميني و توافقي محصولات اساسي شهرستان از جمله: انار ، زعفران ، پسته ، زيره ، پنبه و 000
34- توسعه ي صنايع توليدي با اولويت صنايع تبديلي – غذائي و معدني و توجه ويژه به صنعت فرش دستباف شهرستان.
35- توجه ويژه به مجتمع توريستي ، سياحتي آبگرم فردوس و تعريف روستاهاي هدف گردشگري.
36- معرفي ، مرمت،بازسازي و احياي آثار تاريخي ، ميراث و پيشينه فرهنگي شهرستان با كاربريهاي متناسب.
37- تقويت فعاليتهاي بيابان زدائي و اصلاح و احياء مراتع شهرستان و تبديل ديم زارهاي كم بازده به مراتع مشجر با مشاركت مردم.
38- حمايت از تبديل واحدهاي كشاورزي سنتي به مكانيزه و ساماندهي واحدهاي دامي.
39- تغيير الگوي كشت و اجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي براي افزايش سطح مهارت ، بهره برداري بهينه از منابع توليد و جايگزيني كودهاي آلي.
40- حمايت از بكارگيري انرژي هاي پاك در سطح شهرستان.(زمين گرمايي،خورسيدي،بادي)
41- توسعه و تقويت مراكز آموزش عالي با تاكيد بر رشته هاي مورد نياز منطقه.
42- توسعه و تجهيز مراكز مذهبي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي.
43- زمينه سازي بستر مناسب جهت جذب سرمايه هاي مادي و انساني خارج از منطقه.
44- ارتقاء سطح تصميم گيري و تصميم سازي شهرستان در پيگيري برنامه هاي توسعه اي و افزايش سطح اختيارات مديران شهرستان.
45- حمايت از تشكيل شركت هاي سهامي ، زراعي و تعاوني هاي توليد .
46- تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري.
47- حمايت از شركتهاي مشاوره خدمات مهندسي و تشكيل واحدهاي سهامي زراعي به منظور يكپارچه سازي اراضي با هدف مكانيزاسيون و افزايش راندمان كمي و كيفي و كاهش هزينه توليد.
48- حمايت از ايجاد تعاوني هاي كشت گلخانه اي ، گياهان دارويي ، توسعه ي صنعت دامپروري ، پرورش طيور و مكانيزاسيون باغات.
49- حمايت از راه اندازي توسعه و تجهيز ايستگاههاي تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه هاي كشاورزي، صنعتي و معدني.
50- ساماندهي و بهسازي سكونتگاههاي روستايي و شناسايي مناطق آسيب پذير شهري و روستايي.
51- حمايت از توليد مسكن براي بخشهاي كم درآمد.
52- حمايت از نخبگان حوزه فرهنگ و هنر شهرستان بويژه نخبگان صاحب اثر در عرصه هاي ملي و استاني.
53- حمايت از توسعه و ترويج فرهنگ ايثاار و شهادت.
54- حمايت و توسعه مراكز و موسسات قرآني و نهج البلاغه.
55- ترويج فرهنگ كتابخواني و حمايت از مولفين و نشريات محلي و سرمايه گذاران بخش فرهنگ و هنر.
56- ساماندهي موقوفات بمنظور حفظ نگهداري و احياي موقوفات شهرستان.
57- توسعه تجهيز و ارتقائ ايستگاههاي هواشناسي شهرستان با توجه به قدمت بالاي 40سال.
58- حمايت و تقويت تعاوني‌هاي فعال و فراگير.
59- حمايت و تقويت باشگاهها و هيئتهاي ورزشي با تاكيد بر ورزش همگاني قهرماني و ورزش بانوان.
60- حمايت از برگزاري جشنواره هاي استاني و ملي بويژه در بحث فرهنگ و هنر.
61- حمايت از ايجاد كارگاههاي صنايع دستي با تاكيد بر اشتغال خانگي.

اقدامات كليدي و اولويت‌دار شهرستان
1- برخورداري شهرستان از شبكه سراسري ريلي كشور با توجه به مصوبه سفر اول رياست محترم جمهور .
2- تسريع در تكميل باند امداد ونجات شهرستان .
3- انجام عمليات ژئوفيزيك هوايي و ادامه مطالعات اكتشاف پتانسيل‌هاي معدني و توسعه زيرساخت‌هاي مربوطه ، تاسيس بانك صنعت و معدن .
4- تسريع در احداث باند دوم فردوس بجستان ، فردوس ديهوك ، فردوس بيرجند ، و ارتقاء مشخصات راههاي مذكور و بهسازي راههاي روستائي .
5- اجراي طرح ساماندهي عشاير .
6- اختصاص كمك هاي فني و اعتباري به منظور تسهيل در استفاده از پتانسيل هاي معدني.
7- احداث و استقرار واحدهاي نظامي و انتظامي درشهرستان با تاكيد بر تاسيس پايگاه هوانيروز و صنايع نظامي .
8- احداث موزه هنرهاي معاصر ، شهرك سينمائي و فرهنگ سراي شهرداري فردوس واحداث مجتمع فرهنگي و هنري درشهر اسلاميه .
9- احداث كتابخانه مركزي فردوس .
10- توسعه واحداث ساختمان مركز رشد و فناوري شهرستان فردوس .
11- جدا سازي شبكه آب شرب شهري از غيرشرب و تسريع در اجراي طرح فاضلاب شهري فردوس واسلاميه .
12- ايجاد اداره هواشناسي كشاورزي .
13- ايجاد ايستگاه تحقيقات آب و خاك شور ، پژوهشكده قنوات وايستگاه تحقيقات گياهان داروئي .
14- احداث وتجهيز مراكز بهداشتي درماني شهرهاي فردوس واسلاميه.
15- تفكيك حوزه انتخابيه فردوس از طبس .
16- ايجاد مجتمع دامپروري شترداري منطقه كجه .
17- احداث دو پارك چند منظوره بانوان در شهرهاي فردوس و اسلاميه.
18- توسعه و تكميل مجتمع ورزشي قدس اسلامي
19- صدور مجوز و احداث پايانه صادراتي انار.
20- تشكيل بازار بورس منطقه اي محصولات مختلف توليدي و فعاليت هاي بازرگاني به ويژه بورس انار ، زعفران و پسته.
21- تكميل توسعه و تجهيز اردوگاه شهيد مطهري آموزش و پرورش و ارتقاء آن به اردوگاه پرورش ملي.
22- احداث مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران.
23-ايجاد بخش مستقل با مركزيت شهر اسلاميه.
24- احداث سالن ورزشي با ظرفيت 3000 نفر در شهر فردوس و احداث سالن ورزشي براي روستاهاي بالاي 100خانوار.
25- احداث صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي(فراوري زعفران ،صنايع نئوپان،آب معدني ، كشتارگاههاي صنعتي طيور و فرآورده هاي دامي).
26- احداث سد خاكي دهانه كوهرود.
27- مطالعه امكان سنجي احداث سد در حوزه قنوات بلده.
28- اجرا و تكميل طرح آبخيزداري سياهكوهي و تبديل ديمزارهاي كم بازده به مراتع مشجر در راستاي اهداف بيولوژيك طرح مذكور.
29- تكميل و تجهيز پارك جنگلي ميان راهي طريق الرضاي باغستان فردوس و احداث پارك آبخيزداري در حوزه هاي مهويد،فتح آباد،چشمه ماهي،بيدسكان،خرو،ظهر و افغو.
30- تملك و آزادسازي عرصه شهر تاريخي تون،بازسازي و احياي آن.
31- تسريع در احداث زيرساختهاي مجتمع آبدرماني و گردشگري فردوس مانند احداث هتل،ايجاد فضاي سبز ،ايجاد طرج شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب و ... .
32- تاسيس دفتر نمايندگي خبر صدا و سيماي خراسان و نمايندگي خبر گزاري جمهوري اسلامي.
33- تهيه نقشه G.I.S شهرستان در لايه هاي مختلف و گسترش بانكهاي اطلاعاتي و آماري شهرستان و تهيه طرح آمايش سرزميني شهرستان در چهارچوب طرح آمايش ملي و استاني.
34- اجراي طرح دولت الكترونيك در شهرستان
35- ارتقاء نمايندگيهاي صنايع و معادن،ميراث فرهنگي ،به اداره و استقرار نمايندگيهاي مورد نياز در شهر اسلاميه.
36- احداث شهرك صنايع آلاينده.
37- احداث شهرك صنعتي شماره دو و توسعه زيرساختهاي شهرك صنعتي شماره يك.
38- ايجاد مراكز جمع آوري و نگهداري محصولات باغي ، زراعي و دامي مانند سيلو ، انبار ذخيره سازي و جمع آوري شير .
39- اصلاح شيوه هاي آبياري شامل يكپارچه سازي اراضي،احداث كانال و لوله گذاري،تجهيز و نوسازي اراضي و توسعه شيوه‌هاي نوين آبياري.
40- تخصيص اعتبار مورد نياز جهت تامين آب شرب و صنعت شهرستان در دراز مدت.
41- ارتقاء كشتارگاه نيمه صنعتي دام فردوس به كشتارگاه صنعتي.
42- انجام مطالعات لازم جهت احداث تيرپارك در مسير آب بلده(بلوار انقلاب اسلاميه و منطقه نمونه گردشگري باغستان).
43- ايجاد موزه هاي نسخ خطي،مردم شناسي،سيماي طبيعي و باغ پرندگان.
44- اجراي طرحهاي بهبود پوشش گياهي در منطقه مظفري
45- ارتقاء رشته‌هاي كارشناسي دانشگاههاي شهرستان به كارشناسي ارشد و ايجاد رشتا هاي كارشناسي در حوزه هاي مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري،محيط زيست، كشاورزي ، معدن، نجوم و ... .
46- احداث دو مجتمع صنوف مزاحم در شهرهاي فردوس و اسلاميه.
47- گسترش طرحهاي جنگلكاري و بيابان زدايي براي جلوگيري از توسعه كانونهاي بحران فرسايش بادي در دشتهاي كجه و ميانتك.
48- انجام مطالعات لازم جهت ايجاد پايگاه كوير نوردي در محل رباط شور و ارتقاء آن بعنوان پناهگاه حيات وحش.
49- ايجاد ايستگاههاي راديويي FM و تقويت ايستگاههاي موجود راديويي جهت تكميل پوشش شبكه هاي راديويي صدا.
50- بهبود پوشش و تكميل برنامه هاي تلويزيوني در شهر فردوس و روستاهاي سطح شهرستان.
51- ايجاد استوديوي محلي صدا با توجه به حادثه خيز بودن شهرستان(بعنوان مركز اطلاع رساني و مديريت بحران).
52- اجراي طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني از طريق سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي دولتي توسعه اي نظير ايدرو،ايميدرو و شركتهاي تابعه وزارت نفت و... با هدف بسترسازي براي ايجاد واحدهاي كوچك و متوسط با توجه به پتانسيلهاي معدني موجود.
53- تصويب شهر اسلاميه به عنوان باغشهر در سطح استان.
54- اجراي طرح هاي جامع امامزادگان فردوس،مهويد و سرند
55- احياي محله تاريخي سردشت با كاربري شهرك سينمايي و ايجاد پژوهشكده معماري خشتي.
56- احداث بازارچه دائمي صنايع دستي و محصولات فرهنگي.
57- احداث دارالقرآن مركزي شهرستان فردوس.
58- ايجاد مجتمع‌هاي توليدي در شهرها و مجتمع هاي كوچك توليدي در روستاها در زمينه هاي دامپروري،فرش،گلخانه و خوشه‌هاي صنعتي.
59- تسريع در اجرايي نمودن طرح مطالعاتي شركت سهامي زراعي كجه و احداث مجتمع دامداري شماره 2.
60- احداث باند كندرو طرفين جاده فردوس-اسلاميه و اسلاميه – باغستان.
61- اصلاح و بهسازي وروديهاي شهري و مبلمان شهري فردوس و اسلاميه جهت بهبود سيماي شهري و افزايش ضريب ماندگاري مسافر.
62- مطالعه امكان سنجي محور ارتباطي فردوس – عشق آباد – معلمان.
63- احداث كارخانه بازيافت زباله شهري در فردوس براي پوشش شهرهاي فردوس و اسلاميه و شهرستانهاي همجوار جهت حفظ محيط زيست.
64- احداث انبار 20ميليون ليتري ذخيره‌سازي سوخت با توجه به مركزيت شهرستان
65- بازسازي و مرمت بافت فرسوده شهري در شهرهاي فردوس و اسلاميه و بهسازي و مرمت آسفالت اين شهرها.
66- ترميم و بهسازي شبكه‌هاي فرسوده آب شرب و برق در شهرها و روستاهاي شهرستان.
67- اجراي طرح مطالعات ساماندهي حمل و نقل درونشهري و ترافيك شهري فردوس و اسلاميه.
68- اجراي راه دسترسي مورد نياز مراكز گردشگري ،‌توليدي و كشاورزي و معدني.
69- بارورسازي ابرها با توجه به خشكساليهاي پياپي و تجهيز و ارتقاء ايستگاههاي هواشناسي شهرستان شامل ايستگاههاي سينوپتيك فردوس،اقليم شناسي فتح آباد ، باران سنجي طاهرآباد ،،همراه با ارتقاء ايستگاههاي ديتالاگر.
70- سنددار كردن اراضي ملي.
71- تهيه برنامه جامع جهت احيا و نگهداري قنوات بعنوان پتانسيل مهم آب شهرستان.
72- تسريع در تكميل اجراي طرح مجموعه فرهنگي تفريحي پارك دلگشا.
73- اجراي طرحهاي مطالعاتي قنوات بلده،تعاوني هاي توليد هميشه سبز اسلاميه و تعاوني علوفه كاران چاهنو.
74- اجراي چمن زمين ورزشي مجموعه شهيد درخشان به چمن مصنوعي با توجه به محدوذيتهاي شديد تامين آب.
75- احداث موزه و مجتمع فرهنگي شهدا.
76- تسريع در صدور مجوز قطعي تاسيس مركز رشد فناوري شهرستان فردوس.
77- راه اندازي مركز تحقيقات علوم تغذيه و صنايع غذائي با رويكرد فرآوري محصولات انار ، زعفران ، گردو ، بادام و000
78- راه اندازي مركز تحقيقات بهداشت روان و علوم تربيتي
79- راه اندازي و تاسيس مركز تحقيقات طب سنتي با رويكرد آب درماني با عنايت به وجود آبگرم معدني فردوس
80- راه اندازي و تاسيس دانشكده توانبخشي با توجه به پتانسيل ها و مراكز توانبخشي موجود در شهرستان
81- تبديل بيمارستان به بيمارستان آموزشي با عنايت به وجود دانشكده پيراپزشكي در شهرستان
82- راه اندازي شعبه اي از آزمايشگاه مواد غذائي و بهداشتي و تحت پوشش قراردادن شهرستان هاي مجاور
83- تسريع در اجراي مصوبه سفر سوم رياست جمهوري درخصوص تاسيس و راه اندازي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت ( احداث ساختمان خوابگاههاي دانشجوئي – تصويب چارت سازماني – گسترش رشته هاي تحصيلي)
84- تسريع در احداث بيمارستان يكصد تختخوابي فردوس با عنايت به مصوبه سفر سوم مبني بر افتتاح بيمارستان مذكور در دهه فجر سال 89
85- توسعه وگسترش بيمارستان در دست احداث از 100 به 200 تختخوابي با رويكرد آموزشي
86- سياست گذاري درماني و تصويب بيمارستان فردوس به عنوان مركز حوادث تروما ( تروما سنتر ) درمنطقه جغرافيائي غرب استان و محور ترانزيتي كشور
87- توسعه مراكز اورژانس جاده هاي اصلي و فرعي محور فردوس بجستان مستقر در گردنه افغو و محور روستائي فتح آباد ، گستج و بيدسكان و محور جاده كجه ،‌چاهنو
88- گسترش پايگاههاي اورژانس 115 در اسلاميه و باغستان
89- گسترش مراكز بهداشتي درماني روستائي
تاریخ به روز رسانی: 2018/02/17
تعداد بازدید: 16071
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal