نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.8%(207)


خوب
9.63%(112)


متوسط
10.75%(125)


ضعیف
57.7%(671)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1163