نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.81%(192)


خوب
10.11%(109)


متوسط
10.95%(118)


ضعیف
57.33%(618)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1078