نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
16.87%(212)


خوب
9.39%(118)


متوسط
9.94%(125)


ضعیف
59.67%(750)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1257