۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
English
صفحه اصلی
فرمانداران سابق

نام و نام خانوادگي

تاريخ انتصاب

تاريخ پايان

عبدالحسين شكيب

58/1/1

58/2/15

حبيب اله حداد

58/2/16

58/12/1

عبد الرضا هاشمزايي

59/4/25

60/5/30

فضل اله علي اكبري

60/5/15

62/4/24

محمود سليميان

62/4/25

63/7/3

علي اكبر فريور

63/7/4

64/4/26

غلامرضا برزو

64/7/17

66/7/16

عبد الكريم بابا رضا

66/7/21

67/6/31

علي اكبر امدادي

67/9/1

70/6/6

غلامرضا حسين پور

70/6/15

71/8/30

حبيب اله مقامي

71/9/1

72/8/10

مجتبي خضري

72/8/15

75/8/30

محمد حبيبي

75/8/30

80/2/10

محمد صالح نيا

80/2/11

81/8/12

محمد حسيني

81/8/13

82/8/12

حسن عليزاده

82/8/13

84/10/8

حبيب اله مقامي

84/10/9

86/4/6

ضياء نجف پور

86/4/7

86/5/8

عباس اقبال

86/5/9

91/6/1

محمد رضا رجبي مقدم

91/6/2

95/4/27

حسين اسماعيلي

95/4/27

95/12/24

مهدي ابراهيمي

95/12/24

97/09/19

حسن ميرزايي

97/09/19

تاكنون

تاریخ به روز رسانی: 2018/12/18
تعداد بازدید: 25891
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal