۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
English
صفحه اصلی
1399/03/27 تبریک انتصاب بخشدار مرکزی
تبریک انتصاب بخشدار مرکزی
 آقای اسماعیلی؛معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی فرماندار با آقای طاهری؛بخشدار مرکزی دیدار نمود .

🔹در این دیدار که منظور عرض تبریک انتصاب آقای طاهری بعنوان بخشدار مرکزی صورت پذیرفت،آقای خیاط؛کارشناس مسئول حراست فرمانداری نیز حضور داشتند .