۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
English
صفحه اصلی
1399/06/25 دیدار اعضای هیئت مدیره سمن میراث سبز بامداد با فرماندار فردوس
دیدار اعضای هیئت مدیره سمن میراث سبز بامداد با فرماندار فردوس
❇️دیدار اعضای هیئت مدیره سمن میراث سبز بامداد با فرماندار فردوس

🔹در این دیدار اعضا سمن ضمن بیان نقطه نظرات و  دغدغه مندی خود در حوزه زیست محیطی، خواهان توجه بیشتر و حمایت مسوولین از طرح ها و برنامه های پیشنهادی سمن های محیط زیستی و مشارکت سمن ها در برنامه ریزی های شهرستان شدند.

🔹در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و دقت نظر فعالین محیط زیست، سمن های زیستی محیطی  شهرستان را از فعال‌ترین سمن های استان برشمرد.

🔹وی خواهان تعامل سمن ها با مسئولین و مطالبه گری کارشناسی متناسب با پتانسیلها و ظرفیتهای شهرستان به شیوه صحیح همراه با حساسیت را لازمه پیشبرد اهداف دانست.

🔹در این جلسه طرح های پیشنهادی سمن  بررسی و مورد توجه قرار گرفت .