۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
English
صفحه اصلی
1399/12/19 در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی صورت پذیرفت:
در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی صورت پذیرفت:
در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی با حضور فرماندار و امام جمعه و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان با شعار "منابع طبیعی، حفاظت و قانون" صورت پذیرفت .

1- غرس نهال مثمر (توت ، نارنج) با مشارکت شهرداری فردوس و همکاری تشکلها، سمن ها در محل پارک تون ورودی بلوار صنفی- صنعتی