۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
English
صفحه اصلی
1400/03/11 آیین رفتار اخلاقی درانتخابات
آیین رفتار اخلاقی درانتخابات

 

 

آیین رفتار اخلاقی درانتخابات

==================================================================

 

1. مجریان و برگزارکنندگان (وزارت کشور، هیأت های اجرایی، نیروهای انتظامی و. . . )

1-1 اجرای قوانین و آیین نامه های انتخاباتی، به دور از اعمال سلیقه های جناحی، حزبی و شخصی.

 

2-1 پیروی از تفسیر مراجع رسمی صلاحیت دار از قوانین و مقررات انتخابات و پرهیز از اظهار یا اعلان تفاسیر سلیقه ای.

 

3-1 تعامل دوستانه و سازنده با ارکان دخیل در انتخابات، در جهت برگزاری هرچه سالم تر و آرام تر آن.

 

4-1 به کارگیری افراد آموزش دیده و باتجربه و دارای حسن سلوک، بدون توجه به گرایش های سیاسی.

 

5-1 حفظ بی طرفی کامل در برخورد و تعامل با گرایش های مختلف سیاسی رقابت کننده در انتخابات.

 

6-1 فراهم سازی یکسان زمینۀ رقابت سالم برای همه نامزدها، به دور از هر گونه تبعیض در اعطای فرصت ها و امکانات.

 

7-1 اهتمام به مشارکت حداکثری صاحبان حق رأی.

 

8-1 اطلاع رسانی دقیق و به موقع درباره وظایف محول به مراجع ذی ربط، رسانه ها و افکار عمومی.

 

9-1 گزارش به موقع، شفاف و کامل تخلف های انتخاباتی به مراجع مربوط.

 

10-1 برخورد و تعامل برابر با گروه های مختلف قومی، مذهبی، جنسیتی، طبقاتی، صنفی، حزبی و. . . . 11-1 صیانت از آرای ملت و حساسیت درباه هر گونه تقلب و دست کاری، و جلوگیری از آن.

 

12-1 انتقادپذیری و پاسخ گویی در برابر مراجع قانونی و افکار عمومی.

 

13-1 حفظ بی طرفی در اظهارات رسمی درباره نامزدها و طرف داران آنان.

 

14-1 همکاری صمیمانه و همدلانه مسئولان سازمان ها، ادارات و ارگان ها با مجریان و ناظران در جهت برگزاری هر چه سالم تر و آرام تر انتخابات.

 

15-1 تلاش سازمان ها، ادارات و ارگان ها در جهت آموزش همگانی برای شرکت آگاهانه و مسئولانه در انتخابات، به دور از هر گونه تهدید و تطمیع کادر اداری و مردم.

 

16-1 صیانت از اطلاعات شخصی، محرمانه و طبقه بندی شده سازمان های دولتی درباره انتخابات، به ویژه اطلاعات مربوط به نامزدها و داوطلبان.

 

17-1 برخورد قاطع و ضابطه مند نیروهای انتظامی با برهم زنندگان نظم عمومی و هنجارهای اجتماعی، و اهتمام جدی در انجام وظیفه انتظامی و حفاظتی در شعب اخذ رأی گیری.

 

18-1 حساسیت قانونی نیروهای انتظامی، در قبال حفظ حریم و حدود و ضوابط قانونی و برخورد بدون اغماض با قانون شکنان.

 

19-1 اجتناب نیروهای نظامی از ورود به جناح بندی های سیاسی و جانب داری یا مخالفت با نامزدها، گروه ها، احزاب یا جریان های انتخاباتی، و توجه به ایفای نقش حرفه ای خود در اتحاد و همبستگی ملی.

 

2. ناظران (شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی (در انتخابات شوراها) و قوه قضائیه و عوامل نظارتی آنها)

1-2 احترام و رعایت قوانین و مقررات انتخابات در حوزه نظارت.

 

2-2 رعایت بی طرفی در نظارت و بررسی صلاحیت ها.

 

3-2 به کارگیری افراد آموزش دیده و باتجربه، بدون توجه به گرایش های سیاسی.

 

4-2 تأکید بر حضور کافی و مؤثر ناظران در همه شعب رأی گیری.

 

5-2 نظارت بر گزارش به موقع، شفاف و کامل تخلف های انتخاباتی به مراجع مربوط.

 

6-2 همکاری صمیمانه با مجریان و پرهیز از دخالت های غیر قانونی در کار آنان.

 

7-2 اطلاع رسانی به موقع از رد صلاحیت ها با حفظ حیثیت اجتماعی افراد.

 

8-2 رسیدگی دقیق و بهنگام به شکایات، با پرهیز از هر گونه تبعیض میان افراد و جریان های مختلف انتخاباتی. 9-2 دقت در حفظ اسرار داوطلبان و نامزدها و صیانت از اطلاعات طبقه بندی شده انتخاباتی.

 

10-2 رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی نامزدها در تحقیقات محلی.

 

11-2 انتقادپذیری و پاسخ گویی در برابر مراجع قانونی و افکار عمومی.

 

12-2 تلاش قوه قضائیه در فراهم سازی زمینۀ برخورد قاطع با تخلف های انتخاباتی.

 

3. مطبوعات و رسانه ها

3-1 رسانه های دولتی و عمومی

 

1-1-3 احترام به قوانین و مقررات انتخابات.

 

2-1-3 اهتمام به آموزش و تشویق مردم به مشارکت در انتخابات.

 

3-1-3 ترویج اصول و ارزش های اخلاقی انتخابات.

 

4-1-3 فراهم سازی زمینه بدون تبعیض برای تبلیغات همه نامزدها و جریان های انتخاباتی.

 

5-1-3 حفظ بی طرفی کامل انتخاباتی و صیانت از لوازم انتخابات آزاد.

 

6-1-3 رعایت قواعد ناظر به آرامش و نظم عمومی در انتخابات، و پرهیز از هر گونه فضاسازی به سود یا زیان حزب یا نامزد خاص.

 

3-2 رسانه های خصوصی

 

1-2-3 احترام به قوانین و مقررات انتخابات.

 

2-2-3 اهتمام به آموزش و عمق بخشیدن و رشد آگاهی عمومی در زمینه انتخابات و لوازم آن.

 

3-2-3 ترویج ارزش های اخلاقی انتخابات و به کارگیری ادبیات صادقانه، وحدت بخش، امیدوارکننده و نشاط آور در عرصه انتخابات.

 

4-2-3 ترویج نگاه وظیفه گرایانه و قانون مدار به تبلیغات انتخاباتی و پرهیز از نگاه کاسبکارانه به آن.

 

5-2-3 حمایت معقول و اخلاقی از حزب و جریان متبوع با پرهیز از تخریب و نادیده گرفتن شایستگی های احزاب و جریان های رقیب.

 

6-2-3 احترام به ارزش ها و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی و پرهیز از انتشار مطالب موهن درباره افراد حقیقی و حقوقی.

 

7-2-3 رعایت قواعد ناظر به حفظ آرامش و نظم عمومی، و پرهیز از جوسازی به سود یا زیان حزب یا نامزد خاص، و تحریک تعصبات قومی، مذهبی، صنفی، گروهی و محلی.

 

8-2-3 کمک به ایجاد فضای نقد منصفانه و مشفقانه درباره عملکرد ارکان انتخابات و دوری از هرگونه اعتماد به گزارش ها و القائات بیگانگان و معاندان نظام اسلامی.

 

4. نخبگان و شخصیت های تأثیرگذار

1-4 احترام به قوانین و مقررات انتخابات و کمک به ترویج روحیه قانون گرایی در جامعه

 

2-4 تلاش برای رشد آگاهی عمومی، نشاط اجتماعی، و مشارکت آگاهانه و حداکثری در انتخابات.

 

3-4 توجه و احترام به ارزش های دینی و ملی در بیانیه ها و سخنرانی ها و موضع گیری ها.

 

4-4 توصیه به دقت و مطالعه در شناسایی احزاب، جریان های سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی، و پرهیز از اظهارنظرهای غیر مسئولانه.

 

5-4 کمک به شناخت معیارهای نامزد اصلح و ایجاد روحیه نقد منصفانه و اخلاقیِ عملکرد ارکان دخیل در انتخابات.

 

6-4 حفظ وقار و منزلت اجتماعی در مواجهه با سود یا زیان جریان های انتخاباتی.

 

7-4 حفظ هشیاری در برخورد با مخالفان نظام و پرهیز از اعتماد به بیگانگان و معاندان.

 

5. داوطلبان، نامزدها، احزاب و ستادهای انتخاباتی

1-5 احترام به قوانین و مقررات انتخاباتی در همه مراحل انتخابات.

 

2-5 احترام به اصول و ارزش های اساسی نظام اسلامی؛ مانند اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و عدالت.

 

3-5 نگاه وظیفه گرایانه و خداپسندانه به ثبت نام و قرار گرفتن در معرض انتخاب مردم، و پرهیز از انگیزه های مادی و هواپرستانه.

 

4-5 کناره گیری و انصراف از داوطلبی و نامزدی در هر یک از مراحل انتخابات، در صورت آگاهی از حضور فرد یا افراد شایسته تر.

 

5-5 ترجیح مصالح عمومی و ملی بر منافع شخصی و گروهی.

 

6-5 حفظ متانت و شرح صدر اسلامی در صورت رد صلاحیت شدن، و دوری از جنجال آفرینی.

 

7-5 رعایت انصاف و ادب در برخورد با رقبا و احترام به قواعد اخلاقی رقابت.

 

8-5 رعایت اعتدال و پرهیز از اسراف و زیاده روی در هزینه ها.

 

9-5 اهتمام به حفظ پاکیزگی محیط زیست و پرهیز از آلودگی های محیطی در تبلیغات.

 

10-5 توجه به عزت نفس و کرامت انسانی و دوری از هر گونه تهدید یا تطمیع، خرید و فروش رأی، یا وام دار شدن به صاحبان ثروت و قدرت.

 

11-5 حفظ هشیاری تبلیغاتی و پرهیز از اتکا و اعتماد به بیگانگان و رسانه های معاند نظام، یا افشای اسرار نظام.

 

12-5 تعهد به شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی، و اطلاع رسانی به افکارعمومی و عدم استفاده از امکانات دولتی و عمومی.

 

13-5 رعایت انصاف در تبلیغات و اجتناب از زیر سؤال بردن دستاوردهای نظام اسلامی و نادیده گرفتن زحمات و خدمات دولت ها.

 

14-5 تعهد به برنامه محوری در تبلیغات انتخاباتی، و پرهیز از کلی گویی و فریب افکارعمومی.

 

15-5 آموزش قوانین انتخابات و مفاد منشور اخلاقی به اعضای ستاد انتخاباتی و تأکید بر حفظ و رعایت آنها. 16-5 همکاری صمیمانه و سازنده با برگزارکنندگان در جهت برگزاری هرچه سالم تر انتخابات.

 

17-5 پذیرفتن نتیجه انتخابات و پیگیری اعتراض ها یا شکایت های احتمالی از طریق نهادهای قانونی.

 

18-5 تبدیل فضای رقابت به فضای همکاری سازنده با جریان پیروز در انتخابات.

 

6. انتخاب کنندگان

1-6 احترام به قوانین و مقررات انتخابات، و همکاری با مجریان و عوامل انتخابات

 

2-6 کسب آگاهی درباره قوانین مربوط به رأی دهندگان و رعایت دقیق آنها.

 

3-6 مشارکت فعال و مسئولانه در انتخابات، به منزله وظیفه ای دینی و ملی، و تشویق محترمانه سایر شهروندان به مشارکت در انتخابات.

 

4-6 تلاش برای کسب آگاهی دقیق درباره نامزدها و احزاب و برنامه های آنها، برای اتخاذ تصمیم متعهدانه در انتخاب اصلح.

 

5-6 اهتمام به کسب آگاهی درباره معیارهای یک انتخاب درست و پرهیز از تعصبات قومی، مذهبی، محلی. 6-6 رعایت احترام نامزدها و احزاب و طرف داران آنها.

 

7-6 اهتمام به نظارت اجتماعی و انجام درست فریضه امر به معروف و نهی از منکر در انتخابات برای پیشبرد اهداف یک انتخابات سالم.

 

8-6 شناخت اهمیت و ارزش حق رأی، به منزله حقی غیرقابل واگذاری و معامله.

 

9-6 احترام به نگرش ها و سلیقه های مختلف سیاسی، و پرهیز از بدبینی و بدگمانی. 6-10هوشیاری دربرابر تبلیغات بیگانگان.

 

ومن الله التوفیق

 

 

 

 

تعداد بازدید: 110
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal